Britanska Devičanska Ostrva

KONTAKT: +381.65.87.464.89 (065/TRINITY)
E-mail: trinity_consulting@yahoo.co.uk

Kompanije sa Britanskih Devičanskih Ostrva se najviše koriste kao holding kompanije, trgovačke kompanije i kompanije u oblasti osiguranja.
Važne karakteristike kompanija sa Britanskih Devičanskih Ostrva:
> Procedura osnivanja kompanije nije jednostavna, jer je potrebno dostaviti obimnu dokumentaciju o vlasnicima i popuniti brojne formulare. Da ne biste bili odbijeni, neophodna Vam je profesionalna pomoć.
> Neophodan je minimalno jedan deoničar i minimalno jedan direktor
> Prilikom osnivanja kompanije morate proveriti da li je za Vašu željenu delatnost potrebna dodatna dozvola
> Ukoliko ne poslujete i ne boravite na Britanskim Devičanskim Ostrvima, godišnji troškovi su fiksni i veoma niski (890 US$) i plaćaju se prvi put tačno godinu dana nakon osnivanja kompanije. Za kompanije osnovane u prvoj polovini godine, poslednji rok za plaćanje je 31.maj. Za kompanije osnovane u drugoj polovini godine, poslednji rok za plaćanje je 30.novembar. Kazna od 10% se naplaćuje ukoliko zakasnite do 2 meseca u plaćanju godišnjih troškova. Kazna od 50% se naplaćuje ako zakasnite više od dva do šest meseci. Posle šest meseci, ukoliko niste platili godišnje troškove, kompanija se briše iz registra.
> Obrisana kompanija se može ponovo aktivirati uz plaćanje troška ponovnog aktiviranja i svih neplaćenih godišnjih troškova, uključujući kazne.
> Sedište kompanije ne mora biti na BDO
> Nije obavezno dostavljanje finansijskih izveštaja
> Kompanije sa BDO se dosta koriste za obavljanje poslova iz oblasti osiguranja, jer su troškovi licenciranja i neophodni kapital niži nego u mnogim drugim jurisdikcijama, a procedura izveštavanja nadležnih državnih organa je jednostavnija nego u mnogim drugim jurisdikcijama, u skladu sa Insurance Actom, usvojenim 1994 godine.
> Britanska Devičanska Ostrva su jedna od pet vodećih destinacija za osnivanje ofšor kompanija, na svetskom nivou.

CENE

Osnivanje kompanije na Britanskim Devičanskim Ostrvima: 1.350 US$. U cenu je uključena kompletna dokumentacija neophodna za otvaranje računa u banci.

Obnova kompanije: 890 US$ fiksno za kompanije koje ne posluju na BDO i uključuje:
> Trošak registrovanog agenta za godinu dana
> Trošak podnošenja godišnjeg izveštaja
> Godišnji trošak poreza koji se plaća državi