Dodatne usluge

kreiranje američkog korporativnog identiteta

> IZNAJMLJIVANJE KANCELARIJE:
Podrazumeva obezbeđivanje stvarnog prisustva u Delaveru ili Vajomingu (deljeni kancelarijski prostor i pločicu sa imenom Vaše kompanije na spisku svih kompanija u prizemlju naše zgrade u Wilmingtonu, Delaware, Sad). Za više detalja kontaktirajte naše predstavnike.

> PROSLEĐIVANJE POŠTE:
Vaša ofšor kompanija može da koristi adresu naše kancelarije u Delaveru kao svoju poštansku adresu. U tom slučaju naša kancelarija u Delaveru bi primala Vašu poštu tokom radne nedelje i prosleđivala je Vama na željenu adresu jednom nedeljno, svakog petka na kraju radnog dana (reklamna pošta i periodična izdanja isključeni).
Cena: 650 US$
Ovu uslugu pružamo i u Vajomingu i na Britanskim Devičanskim Ostrvima.

> PROSLEĐIVANJE FAKSOVA:
Stavljamo Vašoj offshore kompaniji na raspolaganje broj faksa u Delaveru i prosledićemo Vam bilo koji faks koji Vam je poslat na taj broj.

> TELEFONSKE USLUGE – PRIVATNA TELEFONSKA LINIJA:
Podrazumeva obezbeđivanje privatne telefonske linije kod lokalne američke telefonske kompanije za Vašu ofšor firmu. Na pozive na Vaš telefonski broj naša službenica će odgovarati imenom Vaše kompanije. Sve poreuke se prosleđuju Vama faksom ili e-mailom, po želji.

> TELEFONSKE USLUGE – DELJENI TELEFONSKI BROJ:
Je broj na koji se odgovara iz naše kancelarije u Wilmingtonu, Delaware. Sve poruke pristigle za Vašu ofšor kompaniju Vam se prosleđuju putem e-maila čim stignu.

> IZRADA TIPSKIH UGOVORA:
Ugovori su usklađeni sa potrebama Vaše off-shore kompanije i u skladu sa specifikacijama koje Vi zadate. Svaki ugovor ima minimalno 20 do 25 strana. Primeri ugovora: kupoprodaja, vršenje marketinških usluga, franšize, licence…
Cena: 250 US$

> IZRADA INTERNET SAJTA:
Veb-sajt za Vašu ofšor kompaniju izrađuje se na engleskom jeziku, u skladu sa specifikacijama koje zadate. Vebsajt će sadržati minimalno 15 strana. Usluga podrazumeva i zakup željenog domena, jednogodišnji hosting, osmišljavanje dizajna i sadržaja stranica, prevod na engleski, logo i memorandum Vaše kompanije:
Cena: 300 US$

> DE LUXE KOMPANIJSKI PAKET:
Obuhvata reljefni pečat (suvi žig) sa imenom Vaše ofšor kompanije i godinom osnivanja, DE LUXE mapu sa imenom Vaše kompanije u zlatotisku, luksuzni omot, 20 deoničkih sertifikata sa odštampanim imenom Vaše kompanije, CD sa svim dokumentima i pravnim formularima neophodnim za poslovanje Vaše kompanije (na engleskom jeziku)
Cena: 250 US$

Za više informacija, kontaktirajte naše predstavnike.