Hong Kong

KONTAKT: +381.65.87.464.89 (065/TRINITY)
E-mail: trinity_consulting@yahoo.co.uk

Neke od karakteristika kompanija osnovanih u Hong Kongu:
> Ime može biti na engleskom, kineskom jeziku ili sadržati reči oba (kineskog i engleskog) jezika
> Ime kompanije mora se završavati rečju „Limited“ ili kineskim slovima koja znače „Limited“
> Kompanija mora imati bar jednog registrovanog vlasnika, ali vlasnik može biti nominovani vlasnik trećeg lica (pri čemu nije neophodno da se ime tog trećeg lica pojavljuje na zvaničnim dokumentima)
> Vlasnici mogu biti bilo koje nacionalnosti i razidenti bilo koje države
> Sastanci deoničara kompanije mogu se održavati van Hong Kong
> Akcije na donosioca nisu dozvoljene
> Mora postojati bar jedan direktor koji je fizičko lice, ostali direktori mogu biti fizička lica ili kompanije. Kompanije koje su listirane na berzi moraju imati bar dva fizička lica kao direktore.
> Direktori mogu biti bilo koje nacionalnosti i rezidenti bilo koje države
> Nema limita na broj deonica
> Deonice nemaju nominalnu vrednost
> Ukoliko kompanija ima samo jednog vlasnika koji je istovremeno jedini direktor, kompanija može nominovati rezervnog direktora koji će stupiti na dužnost u slučaju smrti vlasnika (direktora)
> Kompanija mora imati sekretara. Sekretar koji je fizičko lice mora biti rezident Hong Konga. Sekretar koji je kompanija mora imati registrovanu kancelariju ili obavljati posao u Hong Kongu
> Za kompanije koje imaju jednog direktora i vlasnika (koji je isto lice), sekretar ne može biti ta osoba i sekretar ne može biti kompanija
> Kompanija mora da ima registrovanu kancelariju u Hong Kongu. Nije dozvoljena adresa poštanskog faha (P.O. Box). Informacija o registrovanoj kancelariji kompanije se daje Registru kompanija prilikom osnivanja kompanije.
> Svaka kompanija mora da ima sertifikat o poslovnoj registraciji. U aplikaciji za ovaj sertifikat navodi se vrsta delatnosti kojom će se kompanija baviti i sva mesta poslovanja u Hong Kongu. Sertifikat važi 12 meseci i mora se obnavljati na godišnjem nivou.