Novi Zeland

Važne karakteristike kompanija koje osnivamo na Novom Zelandu:

> Našim klijentima osnivamo kompanije na specifičan način, tako da njihova kompanija može imati imovinu bilo koje vrste na bilo kojoj lokaciji van Novog Zelanda i može imati prihode bilo kakve vrste van Novog Zelanda, na koje ne plaća porez na Novom Zelandu. Za prihod na Novom Zelandu imaju obavezu plaćanja poreza od 30%
> Kompanija mora podnositi godišnje izveštaje
> Kompanija mora podnositi poreske prijave za porez na dobit jednom godišnje (Fiskalna godina se završava 31.marta za sve kompanije na Novom Zelandu. To može biti promenjeno ukoliko je neophodno.)
> Kompanija mora da podnosi PDV izveštaje bar dva puta godišnje
> Kompanija mora imati bar jednog direktora i bar jednog vlasnika
> Kompanija mora imati lokalnog direktora, koji je rezident na Novom Zelandu (ili koji je rezident i direktor kompanije osnovane u Australiji)
> Direktori moraju biti fizička lica
> Vlasnici ovakvih kompanija ne mogu biti nerezidentne kompanije
> Kompanija može biti osnovana u roku od 24 sata od trenutka dostavljanja kompletne dokumentacije koja se zahteva od budućih vlasnika. Savetujemo da pri osnivanju tj. prikupljanju ove dokumentacije potražite stručnu pomoć
> Nije neophodan početni kapital za osnivanje kompanije
> Porez na dividende za ovakve kompanije je nula

trošak osnivanja

Fiksno 1.090 EUR

GODIŠNJI TROŠKOVI

Godišnji trošak održavanja kompanije sastoji se iz:
> Troška lokalnog direktora
> Troška za godišnju obnovu (godišnji porez, registrovani agent i registrovana adresa)
> Trošak računovodstva (izrada i podnošenja izveštaja za porez na dobit i PDV)

Ukupni godišnji trošak: 2.410 EUR:
Ovaj trošak se ne plaća odjednom, nego podeljeno-periodično, tri do četiri puta godišnje, pre podnošenja svakog neophodnog izveštaja