Sjedinjene Američke Države

Formular za naručivanje kompanije

KONTAKT: +381.65.87.464.89 (065/TRINITY)
E-mail: trinity_consulting@yahoo.co.uk

Osnivamo kompanije u svim saveznim državama SAD. Cene na veb-sajtu odnose se na Delaware i Wyoming. Da biste dobili ponudu za neku drugu saveznu državu, pozovite našeg predstavnika.

zbog čega svi osnivaju kompanije u državi Delaware

Država Delaver poklanja veliku pažnju zakonima u oblasti privrednog prava. Delaver je veoma mala država i skoro jedna trećina prihoda države dolazi od registracije preduzeća i franšiznog poreza. U državi Delaver veliki broj stanovnika čine advokati, poreski savetnici, sudije. Skoro svi se poznaju međusobno i blisko sarađuju u zajedničkom interesu.
> Delaware General Corporation Law se koristi kao standard privrednog prava u SAD i izučava se na većini pravnih škola i univerziteta u SAD. To je jedan od najsavremenijih i najfleksibilnijih zakona u SAD. Mnoge druge jurisdikcije su kopirale delove tog zakona – u nekim slučajevima i ceo zakon. Ovaj zakon omogućava kompanijama i njihovim vlasnicima maksimalnu fleksibilnost u uređivanju poslovanja, ne pokušava da uredi svaki detalj poslovanja kompanije, čak naprotiv, napravljen je tako da što manje komplikuje poslovanje. Na primer:
> Ukoliko je slučajno napravljena greška u nekom podnetom dokumentu, to se vrlo jednostavno ispravlja (Certificate of Correction).
> Vrlo jednostavno se može promeniti forma kompanije. Kompanije mogu biti organizovane kao korporacije, društva sa ograničenom odgovornošću (Limited Liability Company: LLC), Statutory Trust, Limited Partnership, Limited Liability Partnership
> LLC forma kompanije je veoma popularna zbog postojanja jako malo formalnih zakonskih zahteva i toga što nudi veoma povoljan poreski tretman.
> U Delawareu je registrovano više od milion kompanija; mnoge velike i poznate kompanije su osnovane u Delaveru: na primer više od polovine kompanija koje čine Fortune 500 indeks. Privredno pravo je stabilno, sa fokusom na dugoročni interes države i kompanija osnovanih u njoj. Zbog postojanja velikog broja kompanija, koje imaju veliki broj advokata / savetnika, veliki broj ljudi se bavi privrednim pravom i veliki broj presuda se unosi u zakon. Dodatno, s obzirom na to da ima puno velikih kompanija koje su osnovane u Delaveru, jedna kompanija ili jedna grupa kompanija nisu u mogućnosti da negativno utiču na razvoj privrednog prava (iz nekih svojih interesa), što dodatno doprinosi stabilnosti privrednih zakona u Delaveru.
> Privredni sud u Delaveru (Court of Chancery) je odvojen od krivičnog i prekršajnog prava i donosi presude u oblasti privrednog prava, bez porote, sa sudijom koji ima obavezu da objasni svoje odluke u pisanoj formi. Neki od najboljih pravnih stručnjaka u Delaveru rade u Privrednom sudu u Delaveru kao sudije (prestižna pozicija u pravnom svetu u SAD) i te sudije su veoma stručne i presude donose brzo. S obzirom na veliki broj presuda u Delaveru i veliku stručnost sudija, velika je verovatnoća da za bilo koji specifični slučaj postoji ranija presuda suda u Delaveru, veća nego za bilo koju drugu državu u SAD.
> Državni Sekretarijat u Delaveru je vrlo efikasan i posvećen korisnicima (onima koji osnivaju kompanije, plaćaju porez i slično). Zaposleni rade u dve smene, a druga smena radi do ponoći, da bi se obradili zahtevi koji su hitni (za koje je plaćeno da budu obrađeni u roku od 24h.) Zahtevi mogu biti obrađeni u roku od: 1 sat, 2 sata, 24 sata, istog dana (što se dodatno plaća)

… preuzeto sa veb-sajta države Delaver

PREDNOSTI KOMPANIJA OSNOVANIH U DELAVERU

> Imena vlasnika se ne objavljuju javno
> Godišnji franšizni porez je nizak
> Nije potreban nikakav minimalni kapital da se započne poslovanje
> Vlasnici i direktori ne moraju da budu rezidenti, niti državljani SAD
> Poslovna evidencija kompanije može se čuvati bilo gde na svetu
> Pod određenim uslovima kompanija nema obavezu plaćanja poreza na dobit u Delaveru, već samo plaća godišnji franšizni porez u minimalnom iznosu
> Sa izuzetkom registrovane kancelarije i registrovanog agenta u Delaveru, nije neophodno fizičko prisustvo u Delaveru

važno

Postoji velika razlika između korporacija i LLC-ova, vezano za:
> Godišnje troškove
> Godišnje izveštaje
> Oporezivanje i podnošenje izveštaja federalnoj poreskoj službi
> Podnošenje FBAR izveštaja
> FATCA izveštaje
> Vađenje poreskih brojeva
Zbog toga je naša preporuka svima koji osnivaju novu kompaniju, da potraže profesionalnu pomoć.